DSC02083 Startsida

Kultur, konst, hälsa & miljö

           – Skribent Erika Chotai              

                              Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Det är ett led i den Självhjälpskultur som växer fram.

 

Dagens situation med diagnoser och psykisk ohälsa kan motas med kreativitet, är vad jag tror. Skapande människor har många gånger svårare att vinna acceptans, särskilt om du är en Högkänslig person. Det som vi ser som naturligt uppfattas som ”konstigt”, eller uppfattas inte alls, av normal- eller lågkänsliga personer. Problemet ligger alltså inte hos oss, utan hos en oförstående omgivning.

Anmäl dig så får du också min artikel

 "Fyra lager av Maurice Sendaks smårysliga berättelse

 Till Vildingarnas Land – bok, opera, spelfilm och dokumentär"

som present!

alt

 

 

 

 Jag är kulturjournalist, och jag har valt fyra ”hörn”

som markerar det område där jag vistas.

 

De är:

 Kultur                                                                         Konst

 Världskultur                                                                                                                                                                       Tavlor

 

 

                                Språk och kommunikation

                                   Litteratur och Artiklar

                                                                     Mina kärnområden:

                                                  a)    Utanförskap och utsatthet, minoriteter

                        b)    Kommunikation, språk, konstnärliga uttryck & scenkonst, teater & Teckenspråk

 

                     

Hälsa                         SJÄLVHJÄLPSKONST                        Miljö   miljö och Hälsa                                                                          Miljö och hälsa

 

 

 

                                                                                              

 

De fyra områdena går egentligen in i varandra. Mitt mål är att vi genom journalistik och med hjälp av media ska kunna finna kreativa lösningar på svårartade problem.

Jag hoppas att det kommer fram i mina texter hur jag anser att Mänskliga Rättigheter ska genomsyra allt i samhället.

Då jag har en flerkulturell bakgrund och är för globala samarbetsmetoder, och även har rest en del – är min samhällsbild en av mångfald, inte bara då det gäller etnicitet utan också i kön/genus, sexuell läggning, eventuella funktionshinder, tro och ålder.

Konst har jag länge varit intresserad av, det gäller bildkonst såväl som installationer och performance-verk. Scenkonst, dans och teater samt musik räknas in, likaså hantverk.

Naturmedicin, växter och andra komplementärmedicinska fåror är en av mina hobbies. I Traditionell Kinesisk Medicin har jag haft undervisning, och jag har även gått kurser i meditation och yoga. För mig hänger hälsa väldigt tätt ihop med miljö, det är som två sidor av samma mynt.

Därför är återvinning, ekologiskt och rättvisemärkta produkter av stor vikt. Jag ser det så att bra arbetsförhållanden för den som producerar är enormt viktigt för att det jag äter ska få mig att må bra, och jag vill inte heller ha besprutad mat. Däri ligger så ett stort intresse för natur och växtlighet.

Jag skriver recensioner och reportage, krönikor och nyhetsartiklar, även lite skönlitterärt. Jag fotograferar. Vid sidan om har jag min konstnärliga verksamhet, mest som fritidsintresse.

 

 

Gå gärna en sväng till bloggen och läs om vad som händer just nu!

eller bläddra i menyerna högst upp
 
eller läs om min bok!